برای پرداخت مبلغ صورتحساب کافی است آن را به شماره کارت زیر واریز نمایید.

نام بانکنام صاحب حسابشماره کارت
پارسیانسیمین پزشکی6221061057397285

پس از واریز از منوی پایین اپلیکیشن روی دکمه حساب کاربری من تاچ کنید حالا منو سفارش ها را انتخاب کنید در این صفحه رو دکمه پرداخت سفارش مورد نظر و در صفحه بعد پرداخت هزینه برای سفارش را تاچ کنید. در صفحه بعد جزییات پرداخت خود را واریز کنید و دکمه ثبت را انتخاب کنید تا اطلاعات واریز برای ما ارسال شود.